Заседания

Заседание от дата 16.10.2021 от 09:00 часа.

Заседание от дата 27.08.2021 от 16:00 часа.

Заседание от дата 31.07.2021 от 09:00 часа.

Заседание от дата 10.07.2021 от 09:00 часа.

Заседание от дата 09.12.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 27.11.2019 от 10:30 часа.

Заседание от дата 20.11.2019 от 10:30 часа.

Заседание от дата 09.11.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 08.11.2019 от 10:30 часа.

Заседание от дата 07.11.2019 от 10:30 часа.

Заседание от дата 06.11.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 05.11.2019 от 15:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2019 от 01:50 часа.

Заседание от дата 04.11.2019 от 00:30 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 11:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 14:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 11:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 30.10.2019 от 16:00 часа.

Календар

Решения

  • № 190 / 16.10.2021

    относно: Определяне на дежурства за изготвяне на кореспондеция по прието РЕШЕНИЕ № 189 – МИ , 16.10.2021г. на ОИК- Брацигово

  • № 189 / 16.10.2021

    относно: Преписка с вх.№ 150/27.09.2021г. по входящата кореспонденция на ОИК и писмо вх. №151/15.10.2021г. от Йордан Михайлов – председател на постоянната комисия по протоводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при ОС- Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под горните номера по входящата кореспонденция на ОИК преписка, Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №16 от 23.09.2021г. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

  • № 188 / 27.08.2021

    относно: Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.

всички решения